среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plotki z plastyku na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Stawianie balaski z Winylu na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadków.

Ploty z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski z PCV na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania balaski plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak zamierzane balustrady z PCV na plot i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий